Go to Top

January 2015

R&M llença al mercat el nou Cat 6 A EL

R&M fabricant líder mundial en Sistemes de Cablatge Estructurat, llença al mercat el nou desenvolupament en Sistemes de Coure de Cat 6 A, anomenat Cat.6 A EL. El nou Sistema manté les prestacions pròpies de la categoria i millora el preu respecte la gama anterior, fet que sense dubtes permetrà una mes gran difusió de la solució en les noves infraestructures que s’hagin d’implantar. Aidin S.L com a membre del …Ampliar notícia