Go to Top

February 2017

Nova normativa cables telecomunicacions (Normativa CPD/CPR)

Nova normativa cables de telecomunicacions. Gran transcendència en la presa de decisions a les noves infraestructures a partir de Juliol 2017. Què és la CPR? La CPR (de l’anglès Construcció on Products Regula on) és un nou REGLAMENT (Nº 305/2011) del Parlament Europeu a través del qual s’estableixen condicions harmonitzades a tota la UE per a la comercialització de productes de la construcció. Nova normativa CPD/CPR