Go to Top

Aidin a Nova York

El nostre company Moisès, membre del equip d’instal·lacions d’Aidin finalitza la “Marató de Nova York 2017”. Des d’aquestes línies el felicitem en nom de tot el equip humà d’Aidin amb tota la nostra admiració. Ens veiem de nou a bcn!

Nova normativa cables telecomunicacions (Normativa CPD/CPR)

Nova normativa cables de telecomunicacions. Gran transcendència en la presa de decisions a les noves infraestructures a partir de Juliol 2017. Què és la CPR? La CPR (de l’anglès Construcció on Products Regula on) és un nou REGLAMENT (Nº 305/2011) del Parlament Europeu a través del qual s’estableixen condicions harmonitzades a tota la UE per a la comercialització de productes de la construcció. Nova normativa CPD/CPR

Dues noves homologacions oficials

AIDIN S.L reforça la qualitat i millora del servei als clients amb dues noves homologacions oficials. Aquestes homologacions estan recolçades per l’incorporació de nou personal tècnic y equips d’amidament, fet que sense cap dubte farà més eficients les noves instal·lacions que en siguin confiades. En concret l’homologació com a Empresa instal·ladora Eléctrica en BT i la homologació en Instal·lacions de Telecomunicacions. Certificat Certificat BT