Go to Top

Enginyeria

Amb l’objectiu de conduir des de la primera etapa de disseny, passant per les legalitzacionscontrol d’obraexecució i entrega de les instal·lacions. Els diferents oficis que intervenen amb freqüència i que abastem:

  • Obra Civil: Paleteria, Pladur, tancaments, envans, extradossats, enrajolats, pintura, instal·lacions sanitàries, anivellaments paviments, etc.
  • Mampares, falsos sostres, fals terra tècnic, envans de vidre per a separacions de despatxos (a testa, etc) …
  • Fusteria metàl·lica i de fusta.
  • Instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió, quadres elèctrics,  il·luminació, UPS.
  • T.I: Sistemes de cablatge estructurat Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Fibra Òptica (disposant dels corresponents equips de mesura i certificació), Racks “bunker”, etc.
  • Senyals dèbils (CCTV, intèrfons, megafonia, intrusió, control d’accés).
  • Instal·lacions de detecció i extinció d’incendis (aigua, gas, pols), portes RF, ignifugats d’estructures.
  • Climatització: Convencional, bomba de calor, sistemes VRV, sistemes específics de sales CPD’s amb control de precisió per humitat i temperatura, etc.
  • Networking, seguretat i comunicacions de la mà dels fabricants mes destacats (CISCO, Allied Telesyn, HP) per a desenvolupament, configuració i implantació de projectes de Switching, Routing, Wi-Fi, etc. 
  • Instal·lacions audiovisuals (pantalles plasma, LCD,LED, etc), so, sales videoconferència.