Go to Top

Nova normativa cables telecomunicacions (Normativa CPD/CPR)

telecomunicacionesNova normativa cables de telecomunicacions. Gran transcendència en la presa de decisions a les noves infraestructures a partir de Juliol 2017.

Què és la CPR?

La CPR (de l’anglès Construcció on Products Regula on) és un nou REGLAMENT (Nº 305/2011) del Parlament Europeu a través del qual s’estableixen condicions harmonitzades a tota la UE per a la comercialització de productes de la construcció.

Nova normativa CPD/CPR

Comentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *